Ventspils muzeja speciālisti apmeklē Jūrkalnes bibliotēku, Vētru muzeju un piedalās Kurzemes muzeju vadītāju ikgadējā sanāksmē Pāvilostā

Trešdien, 4.aprīlī Ventspils muzeja vadība un speciālisti apmeklēja Jūrkalnes “Vētru muzeju” un klātienē iepazinās ar Jūrkalnes bibliotēkas izveidoto pagasta vēstures ekspozīciju, kurā eksponēti arī Ventspils muzeja krājuma priekšmeti. Pievilcīgā Jūrkalnes pagasta bibliotēka atrodas kādreizējā pagasta skolas ēkā (20.gs. sākums) un piedāvā daudzpusīgu daiļliteratūras un nozaru literatūras krājumu. 2014. gadā bibliotēkā veikts kapitālremonts pirmajā stāvā un rekonstruēts otrais stāvs, kurā iekārtota senlietu krātuve, izvietoti Jūrkalnes un suitu tradicionālie vēstures priekšmeti, novietotas vairākas stelles radošo nodarbību organizēšanai. Jūrkalnes “Vētru muzejs” atrodas rekonstruētajā Tautas nama ēkā, 2.stāvā. Pamatā ekspozīcija balstīta uz zemūdens pētnieka Voldemāra Raina devumu, ekspozīcijas izveidē piedalījies Rīgas kuģniecības un vēstures muzejs un mākslinieks Ģirts Boronovskis. “Vētru muzejs” gan nav oficiāla muzeja statusā, līdz ar to šeit eksponētos priekšmetus var aplūkot brīvāk nekā citviet.

Ventspils muzeja darbinieki apskatīja arī topošā Jūrkalnes dabas un atpūtas parka vietu, ko paredzēts izveidot projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros.

Ventspils muzeja direktore Solvita Ūdre un Krājuma glabātāja Maija Štrumfa brīdi vēlāk Pāvilostas muzejā piedalījās ikgadējā Kurzemes muzeju sapulcē, kurā muzeji savstarpēji iepazīstināja ar pērn paveikto. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns savukārt informēja par izmaiņām normatīvajos dokumentos.

 

ERAF Sams