Ventspils muzejs izsludina radošo darbu konkursu tāmnieku dialektā

Ventspils muzejs izsludina radošo darbu konkursu “Pe mums ventiņes”. Konkursam iesniedzami agrāk nepublicēti darbi – dzejoļi, dzejoļu cikli, bērnu dzeja, humoreskas, skeči, dialogi, īslugas, viencēlieni, īsprozas sacerējumi tāmnieku dialektā. Konkursa mērķis ir saglabāt Ventspilij raksturīgā tāmnieku dialekta īpatnības, ventspilniekos radīt interesi par dzimto izloksni, veicināt lokālās identitātes apzināšanos. Darbi iesniedzami vai iesūtāmi slēgtā aploksnē ar devīzi (otrā slēgtā aploksnē ar tādu pašu devīzi ievietojamas ziņas par autoru: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefons) H.Dorbes memoriālajā muzejā “Senču putekļi” Ērgļu ielā 1, Ventspilī, LV-3601, līdz 2019.gada 30. augustam. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils muzeja mājas lapā: http://muzejs.ventspils.lv/radosa-konkursa-pe-mums-ventines-ii-nolikums/

Ventspils muzejs radošos konkursus tāmnieku dialektā rīkojis kopš 2004. gada. Pavisam notikuši 5 konkursi, tajos iegūts 81 darbs, to autori nākuši no Ziemeļkurzemes. Muzejā savākti glabājas Ancē, Māteros – Ugālē, Užavā un Popē lietoti sarunvalodas vārdi. Filologs Uldis Grīnbergs savu jaunizveidoto ventiņu gramatiku “Bliņķs ventiņmēle” daudzējādā ziņā balstījis uz muzejā apkopotajiem tāmnieku dialekta materiāliem. Ventspils muzeja jaunais izdevums ir ceļā pie lasītāja.

 

Ventspils muzejs