Šogad Skolotāju dienā, Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils pilsētas un novada bibliotēkām, Ventspils pilsētas un novada izglītības pārvaldēm jau ceturto reizi cer pasniegt rakstnieka, pedagoga un novadpētnieka Herberta Dorbes balvu tiem jaunās paaudzes audzinātājiem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk 2017./2018. mācību gadā veicinājuši audzēkņu iesaistīšanos novada literatūras un kultūras vēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, Ventspils un novada bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, atraisot bērnos un jauniešos lasītprieku un radošo spēju attīstību. Ventspils muzejs aicina visus vispārizglītojošos pilsētas un novada mācību iestādžu vadītājus, audzēkņu vecākus, darba kolēģus izvirzīt kandidātus Herberta Dorbes balvai Gada humanitāro zinību skolotājs. Aizpildītās pieteikuma anketas līdz 2018.gada 21.septembrim iesniedzamas rakstnieka Herberta Dorbes muzejā (Ērgļu ielā 1).

2015. gadā Herberta Dorbes balvu ieguva Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Tropa par ieguldījumu skolēnu iesaistīšanā novada literatūras vēstures izpētē. 2016.gadā balvu saņēma Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” skolotāja Ineta Grosbaha. Pērn Herberta Dorbes balvu „Gada humanitāro zinību skolotājs” par ieguldījumu dzejas popularizēšanā pilsētas iedzīvotājiem – projektos „Dzejas autobuss” un „Sirds uz perona”- 2016./2017.mācību gadā tika piešķirta Ventspils 6. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Agijai Leimanei. Triju gadu laikā balvai izvirzīti 11 pedagogi.

H. Dorbes balvas nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit

Foto- no VM krājuma