Ventspils muzejs ar VKKF un pašvaldības atbalstu izdevis glezniecības plenēra “Agrīnais reālisms” darbu katalogu. Katalogā skatāmas 56 mākslinieku 68 darbu reprodukcijas un īss mākslinieku daiļrades raksturojums. Darbi radīti Ventspils muzeja organizētajā plenērā “Agrīnais reālisms” no 2014. gada līdz 2020. gadam un, saskaņā ar plenēra nolikumu, nodoti muzeja mākslas kolekcijā. Tas ir līdz šim apjomīgākais (72 lpp.) muzeja mākslas krājuma katalogs (izdoti keramikas simpozija “Navigācija” (2009 – 2016) un glezniecības plenēra (2010 -2013) darbu katalogi).

Ventspils muzejs no 2010. gada ik gadu organizē glezniecības plenēru “Agrīnais reālisms, kurā piedalījušies 82 mākslinieki, muzeja mākslas krātuvi kopumā papildinot ar 112 mūsdienu mākslas darbiem, kuros tverta Ventspils noskaņa. Plenērs aizsākās kā nozīmīga Kurzemes mākslas dienu (2010) daļa un tā nosaukumu var skaidrot kā visagrāk Latvijā notiekošo glezniecības plenēru, kā arī tajā ir atsauce uz dažādu stilu pieminējumu (hiperreālisms, fotoreālisms, sociālais reālisms utt.). Ventspils plenērs izceļas citu Latvijas pilsētu organizēto plenēru vidū ar to, ka plenērā radītais nonāk muzeja krātuvē un plenērs guvis atsaucību ne tikai dabā strādājošos gleznotājos, bet arī tipiskos studiju māksliniekos, tādejādi bagātinot Ventspils muzeja mākslas krātuvi un visu Nacionālo muzeju kopkrājumu ar unikāliem mūsdienu mākslas darbiem. Plenērs pamazām ieguvis starptautisku statusu, pēdējos gados plenērā piedalījušies mākslinieki arī no ārvalstīm – Lietuvas, Krievijas, Vācijas, Ukrainas, Gruzijas u.c.