Izstāde “Eksperimenti un atdarinājumi arheoloģijā” Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17 no 4.oktobra līdz 4.decembrim

Izstādē “Eksperimenti un atdarinājumi arheoloģijā”, kas no 4.oktobra skatāma Livonijas ordeņa pilī, nenotiks eksperimenti, izstāde vēsta par jau notikušiem eksperimentiem arheoloģijā, kuru iniciators vai balsts bijis Ventspils muzejs un atdarinājumiem, kas radīti, izmantojot Ventspils muzeja krājuma priekšmetus, arī arheoloģiskos atradumus.
Kāpēc nopietniem zinātniekiem vajadzētu rakt purva rūdu, noziesties ar māliem un izdedžiem, taisīt āra pavardus smiltīs un gatavot ēdienu apšaubāmas izturības māla traukos?
“Eksperiments arheoloģijā tiek veikts, lai iegūtu papildus zināšanas par dažādiem procesiem un darbībām pagātnē, kas būtiski atšķiras no mūsdienu dzīves pieredzes. Piemēram, darinot un pielietojot pārtikas gatavošanā akmens laikmeta māla traukus, iespējams labāk izprast gan trauku veidošanas paņēmienus, gan arī ēdiena pagatavošanai nepieciešamo laiku, “ izstādes kontekstā vēsta Ventspils muzeja vadošais pētnieks dr.hist. Armands Vijups.
Izstāde skatāma pils 3.stāvā, Mazajā izstāžu zālē.