Ventspils muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups 2.februārī piedalījās divās nozīmīgās zinātniskās konferencēs. Arī konferencēm piemīt ražas laiks un piektdien, 2.februārī Rīgā notika veselas divas vēstures jautājumiem veltītas konferences. Ikgadējā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja konference, kas pulcē zinātniekus un pētniekus no visas Latvijas, kuru izpētes tēmas saistās ar etnogrāfisko mantojumu. Dr.hist. Armands Vijups konferencē uzstājās ar referātu “ Eksperimenta nozīme darba procesu izpratnē; 2016.gada dzelzs ieguves eksperiments Piejūras brīvdabas muzejā.” Piejūras brīvdabas muzejā 2016.gada vasaras nogalē tika veikts eksperiments dzelzs ieguvē pēc izpētītajām arheoloģiskajām liecībām Puzes pilskalna apkārtnē.

Otra konference bija Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference, sekcija “Arheoloğija Latvijā – vakar un šodien”. Ventspils muzeja vadošais pētnieks un LU arheoloģijas profesors pievērsās arheoloģijas vakardienas izpētei, jo A.Vijupa referāta tēma šajā konferencē bija “Profesors Fr.Balodis un Latvijas Universitāte”. Francis Aleksandrs Balodis (1882—1947) bija latviešu arheologs un eģiptologs, pētījis latviešu aizvēsturi, Pievolgas tatāru vēsturi, Senās Ēģiptes vēsturi un mākslu. Francis Balodis bija vadošais Latvijas arheologs pirms Otrā pasaules kara un viens no nacionālās arheoloģijas skolas dibinātājiem.