UNESCO  nedēļas 2018 ietvaros Alsungā 8.oktobrī tika rīkota  konference Kurzemes izlokšņu daudzveidība. Referentu vidū bija literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece  Janīna Kursīte – Pakule, UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja Ieva   Švarca, suitu tradīciju mantiniece, etnogrāfiskā ansambļa Gudenieku suiti vadītāja Lidija Jansone, LU Lībiešu institūta direktors Valts Erenšreits, Rucavas tradicionālās kultūras centra vadītāja Sandra Aigare, Kubalu skolas – muzeja pārstāve Gunta Abaja, suitu tradīciju mantiniece, folkloras vācēja, digitalizētāja,  Alsungas vidusskolas mūzikas pasniedzēja Dace Nasteviča, stāstniece Līga Reitere un rakstnieka Herberta Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide.  Ineses Aides referāta tēma – Ventspils pusē lietotais tāmnieku dialekts.  Stāstījumā I.Aide balstījās uz Ulda Grīnberga sastādīto grāmatu Īss ventiņ  gramatik un vārdnic (2010), kā arī uz dokumentos sastopamajām tāmnieku dialekta iezīmēm. Piemēram, pēc 1941.gada jūlija tautas skaitīšanas materiāliem Ventspilī Bērzu ielā dzīvojusi  ceper taisītāja (cepuru meistare), bet Dzirnavu ielā dzīvojis friziers,  šofers. 1901. gadā kāds cara armijā dienējošs cilvēks,  rakstījis mācītājam lūgumu izsniegt dzimšanas un laulāšanas izziņu norādot es ir dzims 1899. gadā.  Referāti mijās ar izlokšņu demonstrējumiem.