Ventspils muzejs turpina ieskatu muzeja desmitgadēs.

Ventspils muzeja 60 gadu jubilejā tika atklāta neliela izstāde par muzeja vēsturi, par ko lasāms arī presē. 1989.gada 2. aprīlī virs muzeja ēkas Akmeņu ielā ventspilnieki paceļ sarkanbaltsarkano karogu – pirmo pilsētā pēc t.s. pārbūves sākšanās. 1988.gada 14. maijā muzejā notiek zinātniskā konference “Ventspils kuģu būvētavai -350”. 1989. gada 19. maijā tiek atklāta H. Dorbes memoriālā māja “Senču putekļi”.

  1. gadā muzejam mainīts nosaukums: Ventspils novada vēstures un mākslas muzejs.

1994.gadā sākas jauns muzeja mājvietas – pils izpētes posms. Pēc 1995.gada septembrī notikušā starptautiskā semināra par Ventspils pils konservācijas un restaurācijas problēmām, atjaunojas pils izpēte un restaurācija (1997-2001).

Šajā desmitgadē notiek vairāki arheoloģiskie izrakumi Vecpilsētā, daļēji izpētītas senās kapsētas. Rodas jaunas zināšanas un atziņas par pilsētas senāko apdzīvotību, plānojumu. Tiek veikti arī arheoloģiskie izrakumi Ances centra senkapos (1991).

Muzeja darbs mainās līdz ar jaunām mūsdienīgām atziņām par muzeja lomu un uzdevumiem sabiedrībā. Pēc padomju laika beigām pamazām top skaidrs, kā strādā muzejs modernā pasaulē, kāda ir tā loma sabiedrībā, t.i., viss, ko šodien saprotam ar vārdu “muzeoloģija”.