Ventspils muzejam – 90

Ventspils muzejs piedāvā ieskatu savā vēsturē

1970-o gadu beigās muzejs organizē dažādas konferences, piemēram, “Arheoloģijas un tautas pieminekļu izpēte un aizsardzība Ventspils rajonā” kā arī vairākas Kurzemes muzeju atskaites konferences.

Tradicionālas kļuvušas Ventspils mākslinieku pavasara un rudens izstādes.

Laikā no 1983. – 1986.gadam muzejs Akmeņu ielā tiek slēgts uz kapitālā remonta laiku. 1986.gadā muzeju atkal atver apmeklētājiem ar izstādi “Ceļā”- tēlniecība, fotogrāfija, dzeja. Tapusi jauna, no vēsturiskā materiālisma un padomju ideoloģijas rāmjiem un noteikumiem brīva ekspozīcija “Ventspils un novads no vissenākajiem laikiem līdz 1940. gadam”.

1984. gadā senās arhitektūras pētnieks G. Erdmanis sāk Ventspils pils izpēti (1975.g. – R. Dundura pētījums). Kopš 1985.gada vasaras sākas arī ilgstoša pils apkārtnes un iekštelpu arheoloģiskā pētniecība.

1980-o gadu 2. pusē sākušies pārmaiņu laiki saviļņo arī muzeja darbiniekus un apmeklētājus – top plaši apmeklēta izstāde “Ventspils starp diviem pasaules kariem”.

Muzeja un Ventspils mākslinieku kopīgi organizētas, 1987. gadā notiek vērienīgas “Mākslas dienas”.

Pēdējā padomju laika desmitgade. Top pēdējā ekspozīcija Akmeņu ielā, bez padomju ideoloģijas rāmjiem. Sabiedrību muzejā saista galvenokārt mākslas un krājuma izstādes.