Ventspils muzejs piedāvā ieskatu savā vēsturē

Sagaidot Padomju Latvijas 20. gadadienu, 1949.gada maijā Ventspils muzeja direktors Andrejs Šulcs nāk klajā ar aicinājumu visiem Latvijas PSR muzejiem veidot ekspozīcijas par sociālistiskās jauncelsmes darbu. Visticamāk šis paziņojums ir reakcija uz pieaugošajiem uzbrukumiem no uzraugošo iestāžu puses par nepilnībām muzeja krājuma uzskaitē un glabāšanā.

1962.gadā tiek likvidēts Ventspils rajons. Mainās muzeja nosaukums: Ventspils vēstures un zvejniecības brīvdabas muzejs, jo šajā gadā atklāta filiāle – Ventspils Jūras zvejniecības brīvdabas muzejs. Muzeja ekspozīcija veidojas jau 1950-to gadu II pusē, kad uz muzejam piešķirto teritoriju pārved un restaurē pirmās zvejnieku dzīvojamās un saimniecības ēkas, laivas un enkurus. 1963.-1964.gadā brīvdabas muzejā top mazbānīša dzelzceļa līnija.

Šis ir pārsvarā Piejūras brīvdabas muzeja tapšanas laiks.