Kā liecina tā laika Ventspils skolotāju atmiņas, pirmo reizi ideja par Ventspils un novada vēstures pētniecību un muzeja izveidošanu izteikta 1925.gada 27. augustā Ventspils skolotāju arodbiedrības sēdē. Lielākie nopelni muzeja organizēšanā ir pazīstamajam Ventspils skolotājam Kārlim Draviņam. Muzejs atklāts 1928.gada 11. novembrī, sākotnējais nosaukums: Ventspils skolotāju arodbiedrības muzejs, bijušā rātsnama Annas ielā telpās. Apmeklētājiem tas atvērts reizi nedēļā uz pāris stundām. Muzeja darbība noris uz tīra entuziasma pamatiem, galvenā vērība pievērsta eksponātu vākšanai. Pēc pāris gadiem, iesaistot pilsētas un apriņķa iedzīvotājus, jau savāktas etnogrāfijas, dabas priekšmetu un novada kultūras dzīvi raksturojošas kolekcijas. Tiek iekārtota pirmā ekspozīcija, iekārtotas nelielas izstādes. Vidējais apmeklētāju skaits – nedaudz virs simts.

1934.gadā Ventspils un apkārtnes skolotāju kooperatīvs “Gaisma” izdod skolotāja, viena no muzeja dibinātājiem un pārziņiem J. Sviestiņa tūrisma ceļvedi “Ventspils. Vadonis pa Ventspili un apkārtni”. Dažādos pilsētas valdes tūrisma propagandas izdevumos muzejs tiek reklamēts kā tūrisma objekts. 1937. gadā pilsētas valde nelielu summu pilsētas budžetā paredz muzeja pārziņa algošanai un eksponātu iegādei. 1938. gadā skolotāju arodbiedrība muzeju nodod Ventspils pilsētas valdes pārziņā.

Šo laiku varētu saukt par tādu entuziasma periodu – visdažādāko lietu vākšana un reģistrēšana parastā skolnieku burtnīciņā, paralēli bez atlīdzības veicot ekspozīciju veidošanu un muzeja popularizēšanu. Interesanti, ka muzeja pamatlicēji ir skolotāji, un arī šodien liels skaits muzeja darbinieku ir vai nu pedagogi pēc izglītības, vai strādā arī izglītības laukā.

Turpinājums sekos.