Mākslas muzejā Rīgas Birža 29.martā tika atklāta vērienīga Latvijas Restauratoru biedrības 30 gadu jubilejas izstāde No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca, kurā ar savu veikumu piedalījās arī Ventspils muzeja restauratori. Ventspils muzeja restauratori izstādē eksponēja daudzveidīgas un neparastas pagātnes liecības, kas, pateicoties viņu prasmēm, izglābtas, vismaz uz laiku, no sabrukuma. Atsevišķi restaurētie priekšmeti vēsta arī ko vairāk, nekā tikai savu personīgo stāstu. Restaurācijas nodaļas vadītāja Anita Burkovska, citu arheoloģisko priekšmetu klāstā, izstādē eksponē alvas šķīvi (16.gs.), kas tika atrasts gandrīz 2m dziļumā arheoloģiskajos izrakumos Ventspils Latviešu biedrības nama pagalmā 2010.gadā un kļuva arī par vienu no liecībām 17.gs. Ventspils ekoloģiskajai katastrofai – pilsētas aizputināšanai ar smiltīm. Aigara Vējkrīgera restaurētais lukturis, lai arī nav tik sens (20.gs.), tomēr liecina par to kā Jūrkalnes pagasta Zeltos tika izgaismots ceļš uz stalli. Neierastākais no Ventspils muzeja restauratoru veikumiem droši vien ir Inetas Niedolas restaurētā dzelzceļa vagona čuguna tualetes tvertne. 20.gs. 20.-30.gados tādas tika izmantotas Liepājas vagonu rūpnīcā izgatavotajos trešās klases pasažieru un arī pasta vagonos. Izstādē piedalās 80 Latvijas restauratori ar 130 darbiem no Latvijas muzeju kolekcijām, Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, privātkolekcijām un dievnamiem. Iespaidīgā izstāde No pagātnes uz nākotni Rīgas Biržā skatāma līdz 2019.gada 9.jūnijam.