Ventspils muzeja krājumā atrodas rets medicīnisks rīks, kura pielietošanai ir sena vēsture. Asins nolaišana jeb flebotomija, kas bija izplatīta ārstniecības metode antīkajā pasaulē un viduslaikos, 18.-19.gadsimtā piedzīvoja jaunu popularitātes vilni. Tautas medicīnā to izmantoja vēl 20.gadsimta pirmajā pusē. Asins nolaišanu pielietoja gandrīz visām iespējamām kaitēm, kā iekšķīgām, tā ārīgām, tāpat arī kā preventīvu pasākumu veselības saglabāšanai. Nedaudz piesardzīgāk šo metodi izmantoja bērniem, grūtniecēm un veciem cilvēkiem. Pieaugušajiem parasti nolaida 10–12 unces (280–350 g) asiņu. “Brandavīna” dzērājiem nolaistas pat 1,5–2 mārciņas (680–900 g) asiņu vienā reizē, bet bērniem tik unces, cik viņiem gadu. Āderu cērtamais ir medicīnisks rīks, kurā lancete savienota ar atsperes mehānismu, kurš asmeni iecērt asinsvadā.

Ventspils muzeja krājumā esošais āderu cērtamais iegūts Staldzenē.

Krājuma priekšmeta apraksta sagatavošanā izmantots I.Lībietes pētījums “Asins nolaišana Latvijas teritorijā 18. gadsimta nogalē”. Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas vēstures institūts, Latvija