Vakar, 29. oktobrī Ventspils muzeja kolektīvs devās nelielā pieredzes apmaiņas braucienā uz Zūrām un Rendu.
Pirmā pieturvieta bija Zūru novadpētniecības ekspozīcija, kas pārsteidz apmeklētājus ar savu krājumu. Zūru muzeja (tagad Zūru novadpētniecības ekspozīcija) veidošanu aizsāka Inta Vecvagare 1996. gadā. 1998. gadā tika atklāta pirmā muzeja ekspozīcija. Šobrīd eksponāti izvietota vairākās ēkās- ratnīcā, muižas vāgūzī un “Sporta un kultūras centra Zūras” telpās. Ekspozīciju veido senie darba rīki, sadzīves un interjera priekšmeti, materiāli, kas stāsta par notikumiem Vārves pagastā un Ventspils novadā. Viens no unikālākajiem ekspozīcijas objektiem ir Latvijas pirmās cukurfabrikas cukurgalvas atliešanas formu, kas ir ar koka stīpām apdarināts māla konuss. Cukurfabrika Zūrās tapa 1838.gadā, pateicoties grāfa Gustava fon Lamzdorfa uzņēmēja talantam.


Zūru novadpētniecības ekspozīcija var lepoties ar vadītāju Viktoriju Rebuku, kas rūpējas par priekšmetiem, veic pētniecisko darbu un sniedz apmeklētājiem ieskatu Zūru vēsturē.