No ausu karotītes līdz Tīdemaņa gleznai

Ventspils muzeja jaunieguvumu izstāde Livonijas ordeņa pils Mazajā izstāžu zālē 3.stāvā, no 14.marta līdz 30.aprīlim

 

Ventspils muzeja jaunieguvumu izstādē eksponēta pavisam neliela, bet ievērības cienīga daļa no jauniegūtajiem krājuma priekšmetiem, kurus muzejs iegādājies vai saņēmis kā dāvinājumu 2017.-2018.gadā.

Izstādes senākais priekšmets ir akmens cirvis (ap 4000 gadus sens), bet jaunākās ir ventspilnieces Austras Veinbergas veterānu sacensību medaļas, starp kurām ir arī sacensību piemiņas veltes no 2017.gada. Neparastākais eksponāts, iespējams, ir bronzas ausu/nagu tīrāmā karotīte (!). Līdzīgas formas personīgās higiēnas priekšmets sastopami jau antīkajā Romā un viduslaiku – jauno laiku Eiropas arheoloģiskajā un lietiskajā materiālā. Spriežot pēc salīdzinoši filigrānā stāva un nagu tīrāmās daļas, konkrētais priekšmets, kas atrasts Ziemeļkurzemē, esot datējams ar laiku ne senāku par 17.- 19.gs. sākumu. Savukārt, pogu āķis (19.gs. beigas – 20.gs. sākums), varētu pretendēt uz noslēpumainākā priekšmeta statusu. Atklājās, ka tā ir palīgierīce sieviešu zābaku pogu, arī cimdu u.c. aizdares pogu „ievilkšanai” pogcaurumos!

Īpaša tikšanās jaunieguvumu izstādē gaida ventspilnieces Mirdzas Tālbergas talanta cienītājus – eksponētas ir jauniegūtās papīra lelles, kas pieskaitāmas agrīnajam leļļu tapšanas laikam – 20.gs. 40.gadiem un, kuru vaibstos un tērpos jaušama t.s. trofeju filmu kinozvaigžņu atblāzma. Ventspilnieka un pasaules pilsoņa J.F. Tīdemaņa divas gleznas ir vērtīgākais pēdējā laika muzeja mākslas krātuves papildinājums. Raksturīgas un pārliecinošas gleznotāja drošajai otai un Ventspilij piederīgas tās arī skatāmas Ventspils muzeja jaunieguvumu izstādē līdz pat aprīļa beigām.