Latvijas muzeji organizē savstarpējas radošas tikšanās projekta Nedarbnīca ietvaros. Ventspils muzeja darbinieki aktīvi piedalās šajā projektā un 2018.gada 5. janvārī “Nedarbnīca 4” norisinājās Cēsu Vēstures un mākslas muzejā, kur bija iespēja iepazīties ar kolēģu veidotajām muzejpedagoģiskajām programmām un jaunākajām izstādēm.

Tika piedāvāta iespēja izvēlēties divas programmas –“           Riekstu kalna arheologs” un “Seno lietu pasaulē”. Riekstu kalnā (11.-13.gs.) kādreiz atradusies koka pils, ap kuru vēlākos laikos veidojusies Cēsu pilsēta. Riekstu kalna arheologi varēja iejusties arheologu lomās, izmēģinot nosacīto izrakumu laukumu. “Nedarbnīcā 4” Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola iepazīstināja arī ar projektu “Latvijas Skolas soma” un tā iespējām muzeju vērtību iepazīšanā.