19.martā, Latvijas Dabas muzejā, notika  muzejpedagogu “Nedarbnīca NR. 5”, lai iepazītu Latvijas Dabas muzeja pieredzi muzejpedagoģisko programmu plānošanā un izstrādē.  “Nedarbnīcā” tika apspriesti aktuālie jautājumi , kas saistīti ar iniciatīvu “ Latvijas skola soma” un muzeju gatavošanos šīs iniciatīvas realizācijai. “ Latvijas skola soma” veidota, kā kompleksa starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, paaugstinātu izglītības kvalitāti. Uzmanība tika vērsta uz vispārizglītojošo iestāžu vajadzībām un muzeju lomu kultūras izpratnes un izpausmju veidošanā bērnu un jauniešu vidē atbilstoši mācību priekšmetu standartam. Muzeju pārstāvju starpā “Nedarbnīcā Nr.5” notika pārrunas par muzejpedagogu sadarbību un tālākas izglītības iespējām 2018. gadā. Ventspils muzeju  seminārā pārstāvēja muzejpedagogi: Ilva Buntika, Zane Kugelberga, Marta Tjarve un H.Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide.