2020.gadā veiksmīgi uzsākts unikāls pārrobežu projekts – “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (Est-Lat 156). Ventspils muzejs, sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” šī projekta ietvaros realizējis bijušā PSRS armijas jūras krasta artilērijas 46. krasta baterijas komandpunkta ar ugunskoriģēšanas torni atjaunošanu un teritorijas labiekārtošanu Vasarnīcu ielā 88, Vasarnīcu ielā 94, Ventspilī.

Lai sniegtu apmeklētājiem plašāku ieskatu, ir uzstādīts informatīvais stends, kas papildināts ar QR kodu, kurā redzama video animācija.

Tornis tiks atvērts apmeklētājiem līdz ar jauno tūrisma sezonu. Atklāšanas datums vēl tiks precizēts, balstoties uz kopējo situāciju valstī.

Ventspils 46. krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis ar blakus esošajām četrām lielgabalu pozīcijām ir Latvijā vienīgā tik labi saglabājusies krasta aizsardzības baterija, kurā nolasāmi Otrā pasaules kara fortifikācijas principi. No torņa paveras skats uz jūru.

Projektā “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” kopumā iesaistīti 24 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā. Projekta kopējās izmaksas ir 66 561 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% jeb 56 576 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 5% jeb 3 328 EUR un Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% jeb 6 656 EUR.