Ventspils muzeja izdoto (2017) vēsturnieces Ingrīdas Štrumfas grāmatu “Ventspils grāmata” jaunākajā kultūrvēsturei un publicistikai veltī izdevumā “Domuzīme” (2018.Nr.2) vērtējis Kaspars Zellis, vēstures doktors, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks. Recenzijā “Pievilcīgs fundaments” vēsturnieks izvērtējis grāmatu ne tikai no vizuālā veidola, kas ir uzteikts kā poligrāfiski tīkams (mākslinieks Kristaps Vītols), bet arī no saturiskā, turklāt, izceļot tās kvalitātes, kas var saistīt arī citās Latvijas pilsētās dzīvojošos vēstures interesentus. Recenzija ir pozitīva un tās noslēgumā recenzents izsakās: “Ingrīdas Štrumfas darbs pamudinās gan nekad Ventspilī nebijušos, gan pilsētu pārzinošos paskatīties uz to grāmatas autores acīm, un jāteic, ka šādu stāstījumu par vēsturi būtu pelnījusi ikviena Latvijas pilsēta. Ar nepacietību jāgaida grāmatas otrā daļa, kurā būs aplūkoti sabiedriskie un citi procesi Ventspilī 20.un 21.gadsimtā”

“Ventspils grāmata” tika izdota 2017.gada sākumā un, pateicoties lasītāju interesei, gada nogalē jau piedzīvoja atkārtotu izdevumu. Grāmatu par izdevēja cenu var iegādāties pils kasē, Jāņa ielā 17.