Ventspils muzejā var sastapt dažādu profesiju pārstāvjus, kas pašaizliedzīgi strādā muzeju nozarē un labi pārzina savu specialitāti. Ventspils muzejs lepojas ar saviem darbiniekiem. Muzejnieku darbu novērtē arī pilsētas vadība un nesen, 4.jūnijā Ventspils pilsētas Domes novērtējumu – Atzinības rakstu saņēma divas muzeja darbinieces – Restaurācijas nodaļas vadītāja Anita Burkovska un ilggadējā krājuma glabātāja Baiba Korše.

Foto: Valdis Lavrinovičs no Ventspils muzeja projekta “Ideāls muzejnieks” (2003)

Restauratore Anita Burkovska beigusi Liepājas lietišķās mākslas vidusskolu dekoratoru nodaļu un pēc tam pāris gadus strādājusi kā mākslinieks – noformētājs. Ventspils muzejā Anita sākusi strādāt 1978. gada 10. jūlijā, un aktīvi strādā vēl joprojām. 

No 1986.gada Anita Burkovska interesējas par metāla restaurāciju un stažējusies Krievijas, Latvijas un Lietuvas restaurācijas darbnīcās, apgūstot dažādu arheoloģiskā materiāla restaurācijas specifikas un metodes.

Kopš 1995.gada ir Latvijas Restauratoru biedrības biedre un ieguvusi Latvijas Valsts restauratora kvalifikāciju arheoloģiskā materiāla restaurācijas specialitātē, bet 2017.gadā atkārtotu Latvijas Valsts restauratora – meistara kvalifikāciju arheoloģiskā materiāla restaurācijas specialitātē. Piedalījusies daudzos Latvijas Restauratoru biedrības organizētājos pasākumos, izstādēs un triennālēs. 2005.gada 25. maijā Anita Burkovska saņēma Latvijas Republikas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas “Kultūras mantojuma Gada balva 2004”veicināšanas balvu par ieguldījumu kultūras mantojuma izpētē un saglabāšanā.

Ar lielu prieku Anita apguvusi vadības zinības, uzņēmuma un iestādes vadītāja profesionālo kvalifikāciju, kā arī 2009.gadā ieguvusi bakalaura grādu Liepājas Universitātē.

Kopš 1979. gada Anita Burkovska ir Ventspils muzeja arodbiedrības komitejas priekšsēdētāja. Anita ir azartiska un zinātkāra, ar viņas atbalstu muzeja darbinieki apceļo Latvijas muzejus, Anita rūpējas arī par kolēģu veselības apdrošināšanas polisēm un grūti būs atrast pasaules kartē vietu, kur Ventspils muzeja Restaurācijas nodaļas vadītāja nebūtu ceļojusi.


Foto: Valdis Lavrinovičs no Ventspils muzeja projekta “Ideāls muzejnieks” (2003)

Krājuma glabātājai Baibai Koršei – Ventspils muzeja Piejūras brīvdabas muzejs bija pirmā darba vieta jau tālajā 1972. gadā, kad nesen bija atvērusies jaunā muzeja ēka. Pēc neliela pārtraukuma, kad Baibu dzīve aizveda uz Rīgu, kur viņa strādāja Valsts Vēstures arhīvā, 1983. gadā viņa atgriežas Ventspilī un atsāk darbu Piejūras brīvdabas muzejā kā krājuma glabātāja. Kopš šī brīža Baiba Korše ir kļuvusi par muzeja dvēseli – gan pildot savus tiešos darba pienākumus kā krājuma glabātāja, gan vadot pedagoģiskās nodarbības ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī visiem interesentiem. Viņa māk radīt interesi klausītājos gan par maizes ceļu, gan svariem un mēriem, gan  zivju zveju. Baiba var pastāstīt par jebkuru mazo lietiņu muzeja krājumā, lieliski pazīst senos darbarīkus, kas mūsdienās ir retums gan lietojuma, gan vārda pēc. Pašas Baibas hobijs ir adīšana un dzijas krāsošana ar dabas krāsām. Šī aizraušanās ir bagātinājusi muzeju ar interesantu amata demonstrāciju – dziju krāsošanu ar augiem un koku mizām.

Baiba ir sniegusi lielu ieguldījumu muzeja attīstībā, viņa ir ne tikai izcila savas jomas speciāliste un augstākās klases darbinieks, bet arī izpalīdzīgs, atsaucīgs cilvēks ar savu slīpēto Ziemeļkurzemnieka humora dzirksti.

Ventspils pilsētas dome pasniedza Atzinības rakstus pateicoties Anitai Burkovskai par ilggadīgu ieguldījumu Ventspils muzeja darbā, izveidojot un prasmīgi vadot Restaurācijas nodaļu, un Baibai Koršei par mūža ieguldījumu Piejūras brīvdabas muzeja attīstībā.