Ventspils muzeja Amatu mājā sestdien, 30.jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 15.00 notiks Ventiņdiena

Ventiņu pusi vislabāk raksturo paši ventiņi, kuriem ir sava valoda, savs laiks un sava nauda. Ventiņu dienas apmeklētājus Amatu mājā sagaidīs un atmiņu stāstus par ventiņu pusē piedzīvoto stāstīs Puzes amatierteātra aktieri. Savukārt Herberta Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide izrādīs materiālus no muzeja krājumiem un pastāstīs par literāro konkursu „Pe mums Ventiņes”. Pasākuma noslēgumā pagalmā uzstāsies Puzes amatierteātris “Un tā tāļāk” ar uzvedumu “Briesmas mājās” (režisore Linda Sāmīte).

Ieeja pieaugušajiem – 1,00 EUR; skolēniem, pensionāriem –  0,50 EUR