2019. gada 4. janvārī

Vakar Rīgā, SIA “Balts un Melns” birojā notika tikšanās, kuras laikā apsprieda Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas inženiertehniskos risinājumus.

Projektēšanas sanāksmē piedalījās Ventspils muzeja pārstāvji, kas nākotnē būs jaunās ēkas tiešie lietotāji un Ventspils nekustamo īpašumu pārstāve, kas uzrauga projektēšanas procesu un seko darbu izpildei.

Jaunās muzeja ēkas projektēšanas darbi notiek Nr. 5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros, kas tiek realizēts partnerībā ar Ventspils un Dundagas novada pašvaldībām un Jūrkalnes Romas katoļu draudzi.

ERAF_logo_ansamblis