Ventspils muzejs paziņo, ka tiek izsolītas nomas tiesības telpām, kas atrodas Ventspils Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17, Ventspilī. Telpas ar kopējo platību 124,6 m2 platībā izvietotas pagrabstāvā restorāna pakalpojumu sniegšanai.

Izsoles veids: rakstiskā izsole.

Izsoles objekta sākotnējā cena par kopējās platības 1 m² – EUR 3,50 (trīs euro 50 euro centi) + PVN.

Piedāvājumi tiks atvērti Ventspils muzeja izglītības centrā Livonijas ordeņa pilī (1.stāvā) Jāņa ielā 17 Ventspils pašvaldības iestādes „Ventspils muzejs” Telpu iznomāšanas komisijas sēdē 2018.gada 3.aprīlī plkst. 10:00.

Telpu nomas pretendenti ar šo rakstiskās izsoles nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 16:00 Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē ‘’Ventspils muzejs’’ Jāņa ielā 17, Ventspilī, 3.stāvā pie biroja administratores līdz 2018.gada 3.aprīlim plkst. 9:00 (tālr. informācijai 63622031).