Valodas dienā -13.maijā plkst.17:00 Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī grāmatas “Blinķs ventiņmēle. Is ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic” atvēršanas svētki

“Īs ventiņ gramatik un tāmnik vārdnic jeb bliņķs ventiņmēlē” ir saistošā formā rakstīta, bet tādēļ ne mazāk zinātniski pamatota “ventiņu valodas” rokasgrāmata jebkuram interesentam, ļaujot iepazīties ar šī latviešu valodas dzirkstošā dialekta daudzveidīgajām izpausmēm.

Vārdnīcas autors ir filologs Uldis Grīnbergs, izdevējs – Ventspils muzejs, izdevniecība –Jāņasēta. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta ar 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma fotoattēliem un mācību grāmatu ilustrācijām no Ventspils muzeja krājuma. Vārdnīcas māksliniece – Jolanta Deģe.

Autors vārdnīcas ievadā apgalvo: “Ir gandrīz neiespējami no visa savāktā materiāla izdalīt vārdus, ko lieto TIKAI Ventspilī. Katram izloksnes lietotājam ir savs vārdu krājums, katram lietotam vārdam izloksnē var būt pilnīgi cita nozīme (skaidrojums literārā valodā), paralēlās vārdu formas pieļauj arī dažādas vārdu izrunas intonācijas (arī rakstību). Pat kaimiņos esošajās mājās atradīsies tikai tur lietoti izloksnes vārdi, ko arī izrunās dažādi.”

Vārdnīca izdota Ventspils muzeja populārās vēstures sērijā, kurā jau ir izdevumi “Ventspils senāk un tagad” (2014), “Mirdzas Tālbergas unikālā kolekcija”(2016). Grāmatu varēs iegādāties atvēršanas svētkos 13.maijā , kā arī Ventspils muzeja kasē (Livonijas ordeņa pilī, Jāņa ielā 17), izdevuma cena – EUR 8.50.