Tu, mana tēvu zeme,

Vēl tumsā esi stars.

Es atkal mājās nākšu

Vai pats, vai ar mans gars…

Tās ir dažas rindas no kādas uz Sibīriju izsūtīto latviešu sacerētas dziesmas, kas pierakstīta un glabājas Ventspils muzejā.

Pavasara Māras diena – 25. marts – latviešiem, īpaši zemniekiem, bijusi zīmīga diena. Tad, piemēram, vakaros vairs nav dedzināta uguns. Kopš 1949. gada tā ir un vienmēr paliks latviešu tautas sēru diena. Notika otrreizēja Latvijas iedzīvotāju deportācija. No Ventspils un apriņķa izsūtīja 2005 cilvēkus, t.i., ap 630 ģimeņu.

No Ances pagasta izsūtītā Līna Mežvieta stāstīja: “Sākumā  svešumā raudāju caurām dienām, biju izdilusi kā smilga, tādas bija ilgas pēc dzimtenes.”

Šī brīža kara notikumi tāpat liek domāt, cik viegli var pārtrūkt ierastā, mierīgā dzīve dzimtenē. Pieminēsim tos, kuru dzīves tika izpostītas.