Atzīmējot Starptautisko Muzeju dienu, sūtam sveicienus no mums visiem! Esam laimīgi būt piederīgi lielajai muzejnieku saimei, kas dara nozīmīgas lietas saglabājot un uzturot savu daļu kultūrvēsturiskā mantojuma. (Visa Ventspils muzeja saime gan nav šajā sveicienā piefiksēta, jo tik aktīvi darbojas, ka nav notverami – jau rīt 19. maijā veram durvis apmeklētājiem).