Mūsu māmiņas ir tik dažādas, bet katram mums ir tikai viena vienīgā.

Sūtam mīļus sveicienus ikvienai māmiņai, lai gaiši šie svētki!