Pagājušajā naktī, 6.janvārī pareizticīgie un vecticībnieki sāka svinēt Ziemassvētkus. Livonijas ordeņa pils kapela pirms vairāk kā 120 gadiem arī kalpoja par mājvietu pirmajai Ventspils pareizticīgo baznīcai. Sveicam visus šai konfesijai piederīgos Ziemassvētkos jeb Kristus piedzimšanas svētkos!

Livonijas ordeņa pils, kurā kopš 2001. gada septembra izvietots Ventspils muzejs, ir senākā saglabājusies būve Ventspilī. Savukārt, pils kapela šobrīd uzskatāma par vecāko baznīcas telpu, kas saglabājusies Kurzemē.  Veicot restaurācijas darbus (2012), pils kapelā atklājās gan katoļu dievnamiem raksturīgie iesvētīšanas krusti, gan Bizantijas baznīcai piederīgi gleznojumi. No 1706. līdz 1835. gadam pils kapelā darbojās evaņģēliski luteriskā baznīca. Bet Ventspilī pirmā pareizticīgo baznīca arī atradās Livonijas ordeņa pils telpās, un kā Visu Svēto baznīca tika tur iesvētīta 1845.gada 29. septembrī. Pareizticīgo draudzei tika atvēlētas bijušās luteriešu baznīcas telpas (virs ieejas pilī). Dievkalpojumi Visu Svēto baznīcā nebeidzās līdz ar jaunās Sv. Nikolaja baznīcas uzcelšanu (1901), tie turpinājās līdz pat pirmajam pasaules karam. Šobrīd kapelā var aplūkot dažādu laiku liecības – Ernsta (Ernesta) Glika tulkoto un 1689. gadā izdoto Bībeli, Evaņģēlista Jāņa skulptūru no Landzes baznīcas (1701), koktēlnieku Sefrensu darināto altāris (1713/14), Ugāles ērģeļbūves darbnīcā būvēto pozitīvu jeb mazās ērģeles (18. gadsimta atdarinājums), kā arī citas dažādām konfesijām raksturīgas lietas.