Mācību gads drīz būs galā. Ventspils muzejs aicina ieskatīties skolotāju amata noslēpumos. Pēc mācību stundām skolotāji visos laikos uzkavējušies skolā pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas mēdz būt nopietnas un garas, bet bieži vien skolotāji arī šeit izpauž savas radošās spējas. Nelielam ieskatam – sienas avīzes “Zibens” izdevumi, kas saistīti ar rakstinieka Herberta Dorbes skolotāja gaitām.

Herberts Dorbe (1894–1983) – rakstnieks ar pedagoga talantu, savas skolotāja gaitas sācis pie brāļa Friča kā praktikants jau 1912./13.m.g.. Pēc Pirmā pasaules kara, atgriezies no bēgļu gaitām, Dorbe turpina skolotāja darbu Vārves pagasta pamatskolā (1921-1922). Līdz 1940. gada 31. augustam Dorbe strādāja 4. Ventspils pamatskolā, tautā tā saukta par Pļavas ielas skolu. Tad viņa skolotāja karjerā ir pārtraukums, pēc kura 1950to gadu sākumā viņš atsāk pedagoga darbu Ventspils 1. septiņgadīgā skolā, kur viņš nostrādā līdz 1956. gadam, kad dodas pensijā. Šodien ēkā darbojas Ventspils Centra sākumskola. Ventspils 1. septiņgadīgās skolas pedagogi pratuši uz nopietnām lietām paskatīties ar humoru, izdodot sienas avīzi “Zibens”. Lai gaišs mācību gada noslēgums radošajiem pedagogiem!