Tādu skatu, kā Herberts Dorbe apraksta dzejolī Strazda un zvirbuļa noruna*, ik gadu var novērot pie strazdu būrīša Dorbes muzeja dārza kastaņā.

Aprīlī visā Latvijā tradicionāli tiek rīkotas Putnu dienas, kuru laikā interesenti aicināti vairāk iepazīt spārnotos draugus. Rakstnieka Herberta Dorbes muzejā 20. aprīlī plkst. 10.00, 10.40, 11.20 putnu pētnieks Jānis Gorobecs palīdzēs atpazīt dažādas pilsētā un novadā ligzdojošās putnu sugas un stāstīs par putnu dzīves paradumiem. Muzeja apmeklētājiem būs iespēja arī vērot putnus rakstnieka H. Dorbes dārzā. Putnu dienās muzejā piedalīsies Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes Zvaigznīte audzēkņi un Ventspils Centra sākumskolas skolēni.

Strazds uz Itāliju skrien,

Zvirbul’s strazda būrī lien.

Skrien no meža zīle priekšā,

Rājas, negrib laist to iekšā.

Vārds pa vārdam –

Sastrīdas,

Tas, kam uzbrūk,

 Aizstāvas:

 Es ar strazdu sarunāju

 Turēt kārtībā šo māju (..)

 Kāpēc telpai tukšai būt?

 Aprīlī man jāatbrīvo,

 Lai tad strazdi nāk un dzīvo.

(H. Dorbe)

Inese Aide, tālr. +371 636 25004