2020.gadā, turpinot tūrisma piedāvājuma dažādošanu Kurzemē, esam veiksmīgi uzsākuši vēl vienu unikālu pārrobežu projektu – “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”), kas arī tiks realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 24 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā.

Projekta mērķi

Projekta mērķis ir izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktam ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaistot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. Pārrobežu darbība projekta ietvaros uzlabo tūrisma objektu tīkla profesionālo līmeni abās valstīs. Izveidojoties vienotam produktam ar kopīgu identitātei, tiks piesaistīti vairāk vietējo un ārzemju tūristi.

Kopīgajā maršrutā ir plānots apvienot 150 – 170 dažādus militārā mantojuma objektus (muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas, būves u.c.) Latvijā un Igaunijā, veikt objektu uzlabojumus, izstrādāt vienotu Militārā mantojuma tūrisma produkta vizuālo identitāti un marķēt projektā iesaistītos objektus ar informatīvām zīmēm, izgatavot drukātos materiālus – Militārā mantojuma produkta ceļvedi un tūrisma brošūru. Militārā mantojuma tūrisma produkta informācija būs pieejama arī interneta vietnē. Projekts veicinās sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas un Igaunijas kopīgajā vēsturē pēdējo 100 gadu laikā. Vienots produkta mārketings un tā reklamēšana radīs lielāku publicitāti un interesi kā centieni piesaistīt uzmanību atsevišķām vietām.

Projekta plānotie rezultāti

Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu.

1.      Izstrādāt un popularizēt vienu kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā,

2.      Attīstīt vienu pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai,

3.      Uzlabot 36 apskates vietas – militārā mantojuma tūrisma objektus.

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, no tā ERAF  ir 1 639 643,53 EUR un projekta partneru līdzfinansējums ir 289 348,86 EUR.

Projekta oficiālā mājas lapa: https://militaryheritagetourism.info/lv

Projekta lapa programmas vietnēhttps://estlat.eu/en/estlat-results/military-heritage.html 

Projekta ieviešana: 01.01.2020. – 31.12.2022.

2020.gadā, turpinot tūrisma piedāvājuma dažādošanu Kurzemē, veiksmīgi uzsākts unikāls pārrobežu projekts – “Latvijas-Igaunijas kopīgais militārā mantojuma tūrisma produkts” (“Militārais mantojums”), kas arī tiks realizēts Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projektā kopumā iesaistīti 24 partneri un 36 militārā mantojuma objekti Latvijā un Igaunijā. Projektā piedalās arī Ventspils muzejs.
https://www.kurzemesregions.lv/projekta-militarais-mantoju…/