Piektdien, 23. februārī, Ventspils pilsētas dome atbalstīja projekta “Laivu nojume Piejūras brīvdabas muzejā” iesniegšanu Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursā.

Projekta atbalsta gadījumā Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā tiks izbūvēta nojume 20 vēsturiskajām laivām, kuras jau šobrīd tiek pakāpeniski restaurētas. Tāpat projektā ietverta ar zvejniecību saistītas ekspozīcijas izveide.

Piejūras brīvdabas muzeja krājumā esošā ar zvejniecību un jūras transportu saistīto vēsturisko peldlīdzekļu kolekcija ir plašākā Latvijā, tās sastāvā ir dažādu meistaru Kurzemē un Rīgas jūrmalas apkārtnē būvētas un lietotas 26 airu un motorlaivas. Ventspils muzeja krājums ir plašākais muzeju apmeklētājiem pieejamais priekšmetiskais vēstījums par zvejniecības tradīcijām valstī.

Projektētais laivu nojumes arhitektoniskais veidols organiski un tematiski iekļausies Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja kopējā tēlā. Projekta realizācijas kopējās izmaksas, kas  ietver nepieciešamos projekta sagatavošanas, būvdarbus un uzraudzības darbus ir 488 322 EUR. Ēkas tēls asociēsies ar kuģa siluetu. Ēkas projektu izstrādā SIA Balts un Melns, arhitekte Ija Rudzīte.

Foto: Oskars Jūra