Ventspils vētrainie laika apstākļi ietekmē visus kokus, kas aug pilsētas teritorijā, tai skaitā arī Ventspils pils pagalmā augošās, vairāk kā simts gadus vecās kastaņas. Vienas kastaņas stumbram pēc pēdējām vētrām tika konstatēts plīsums. Profesionāla arborista slēdziens vēstīja, ka koks ir novecošanas vecumposmā un tam piemīt augsta ainaviskā vērtība. Secinājumos iekļauts tika arī tas, ka koks tiešā veidā ēkas un infrastruktūru neapdraud, tomēr uz ziemeļu pusi vērstais zars var izlūst, teorētiski radot bīstamību apmeklētājiem. Koka ilgtspējas prognoze esot 20-30 gadi. Pamatojoties uz arborista slēdzienu, tika pieņemts lēmums kastani glabāt. Kastanim veica augstuma samazināšanu par 1,5m, no vainaga izvirzīto skeletzaru saudzīgu īsināšanu, iekļaujot kopējā vainaga formā, uz ziemeļu pusi vērstā zara drošināšanu, kā arī saudzīgi tiks atbrīvots koka dobums no montāžas putām un notīrīta krāsa. Pēc visu minēto darbību veikšanas kastaņa, kas tik dāsni pavasaros zied un vasaras dienās dāvā ēnu, vairs nav uzskatāma par bīstamu. Koki glābti!