Ventspils muzejs sadarbībā ar Ventspils pilsētas un Ventspils novada Izglītības pārvaldēm, pilsētas un novada bibliotēkām jau ceturto gadu Skolotāju dienā vēlas pateikt paldies tiem pedagogiem, kuri pagājušā mācību gadā sadarbojušies ar Ventspils muzeja visām četrām struktūrvienībām, pilsētas un novada bibliotēkām. Līdz 21.septembrim vēl var rakstnieka H.Dorbes muzejā iesniegt pretendentu pieteikumus Herberta Dorbes balvas Gada humanitāro zinību skolotājs iegūšanai. Konkursa mērķis ir paust atzinību pedagogiem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina audzēkņu iesaistīšanu novada literatūras un kultūrvēstures procesu izzināšanā, Ventspils muzeja, pilsētas un novadu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, veicinot bērnu un jauniešu lasīšanas un radošo spēju attīstību. Konkursā var piedalīties pilsētas un novada humanitāro priekšmetu skolotāji. Atgādinām – 2015. gadā par Herberta Dorbes balvas ieguvēju kļuva Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Tropa par ieguldījumu skolēnu iesaistīšanā novada literatūras vēstures izpētē 2014./2015. mācību gadā. 2016.gadā balvu ieguva Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” skolotāja Ineta Grosbaha. Pērn  par ieguldījumu dzejas popularizēšanā pilsētas iedzīvotājos – projektos „Dzejas autobuss” un „Sirds uz perona”  - 2016./2017.mācību gadā piešķirt Ventspils 6. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Agijai Leimenei. Izvirzīt kandidātus Herberta Dorbes balvai, aizpildot pieteikuma anketu, var izglītības iestāžu vadība, pedagogu kolektīvs, skolēni, skolēnu vecāki – visi, kas vēlas novērtēt skolotāju radošo, nesavtīgo darbu 2017./2018.mācību gadā. H.Dorbes balvas nolikumu un pieteikuma anketu skatīt šeit: H.D balva 2018