Mazirbes preču noliktava Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā

Pērn, oktobra vidū Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja Šaursliežu dzelzceļa ekspozīcija tika papildināta ar jaunu objektu, – preču noliktavu, turklāt, autentisku.

Ēka būvēta 20.gs. 20.gados un atradās Mazirbes stacijas teritorijā. Tas bija viens no nedaudzajiem preču šķūņiem, kas pagājušā gadsimta 20-tajos gados tika celts īpaši 600 mm dzelzceļam un bija saglabājies līdz mūsdienām. Preču noliktava kalpojusi bagāžas glabāšanai, preču pārkraušanai un uzglabāšanai pirms nosūtīšanas pa zemes ceļiem. Preču noliktavu 2014.gada rudenī kopā ar Ventspils muzeja vēsturniekiem apsekoja arī arhitekts Agris Lērums, kurš ir pieredzējis speciālists vēsturisko ēku saglabāšanā, projektējis un uzraudzījis vairāku vēsturisko ēku pārcelšanu uz Piejūras brīvdabas muzeju. Arhitekts sniedza sākotnējo vērtējumu, ka ēkas stāvoklis daudzās nozīmīgās būvdetaļās ir ļoti labs, piemēram, bīdāmo durvju mehānisms bija labā stāvoklī. Vienā no noliktavas stūriem uz sienas bija veikti matemātiski pieraksti, visticamāk saistīti ar kravu apriti. Iespējams, arī šajā noliktavā tika īslaicīgi uzglabāta gan pasažieru bagāža, gan pa dzelzceļu atvestās preces.

Lai noliktavu no Mazirbes pārvietotu uz Piejūras brīvdabas muzeju un integrētu šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijā, tika sagatavots projekts un piesaistīts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda un saņemts atbalsts arī no Ventspils pilsētas un Latvijas Dzelzceļa.

Kā teikts bagātīgajā pētījumu apkopojumā par lauku platuma dzelzceļa vēsturi Latvijā Mazbānītis de facto: ”Dzelzceļnieku terminoloģijā ar staciju saprot ne vien stacijas galveno ēku, kas tiek saukta par pasažieru ēku, bet arī visu stacijas teritoriju, ieskaitot stacijas robežās izvietotos sliežu ceļus, pārmijas, kā arī būves ūdens apgādei, dzelzceļnieku dzīvojamās mājas u.tml. Plašākais dažādu būvju klāsts lauku platuma dzelzceļos bija izvietots Viesītes stacijas teritorijā, kur dažādos laika posmos ir atradusies bufete, lokomotīvju brigāžu un konduktoru atpūtas māja, noliktava, kazarma, kantora ēka, pārmijnieku posteņa ēka, poliklīnika, divas depo ēkas, pirts un ūdenstornis ar sūknētavu.”