28.jūlijā noslēgts līgums par laivu nojumes būvniecību Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā. Būvdarbus veiks SIA “BŪVFIRMA INBUV”, pasūtītāja funkcijas – pašvaldības iestāde Ventspils komunālā pārvalde, šī objekta pasūtītājs ir pašvaldības iestāde Ventspils muzejs. Laivu nojumes būvdarbi notiks  Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) līdzfinansēta projekta ietvaros. Būvdarbus plānots uzsākt augusta otrajā pusē.

Laivu nojumes būvniecība nodrošinās muzeja krājuma saglabāšanu un tā pieejamību apmeklētājiem. Nojumē tiks izvietotas visas restaurētās laivas un citi ar zvejniecību saistītie priekšmeti, veidojot vienotu ekspozīciju, tajā atainojot zvejniecības attīstību Ziemeļkurzemē.

SIA “Balts un Melns” izstrādātā laivu nojumes vizualizācija