2017.gada 18.maijā Ventspils pilsētas Attīstības komisijā tiks skatīts Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas būvprojekts minimālajā sastāvā.

Lai nodrošinātu efektīvu Piejūras brīvdabas muzeja darbību, tiek projektēta jauna, daudzfunkcionāla muzeja ēka, kuras projekta risinājumi nodrošina muzeja priekšmetu glabāšanu, restaurāciju, pastāvīgās ekspozīcijas izveidi (“Pie jūras un zemēs: Ziemeļkurzemes tradicionālais dzīvesveids 19.-20.gs. Ziemeļkurzemes daba”), kā arī darba telpas muzeja darbiniekiem. Projekta risinājumi paredz arī Piejūras brīvdabas muzeja teritorijas labiekārtošanu.

Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas arhitektoniskais veidols projektēts tā, lai tas organiski un tematiski iekļautos muzeja kopējā tēlā, radot asociācijas ar kuģa piestāšanu pie mola, ko paspilgtina dekoratīvie koka apdares elementi, kas izgaismoti rada vieglu ņirboņu, imitējot jūras ūdeni. Galveno ieeju plānots akcentēt ar stiklojumu visas ieejas un izejas halles garumā, kas asociējas ar jūras ūdens dzidrumu. Ar apjomīgo stiklojumu ēkas ieejā apmeklētājam tiks radīts pārskatāms iespaids par brīvdabas ekspozīcijas turpinājumu.

Esošo muzeja ēku paredzēts nojaukt. No jauna tiek projektēts 3 stāvu apjoms. Būvapjoma telpu plānojumā paredzēts:

1.stāvā – stiklots iekšpagalms – ieeja un izeja uz brīvdabas muzeju, kā arī kase, suvenīru kiosks, ģērbtuves, WC. No iekšpagalma plānota nokļūšana pamatekspozīcijas telpās, mainīgajā un dabas ekspozīcijā, kā arī pasākumu zonā.

2.stāvā – pastāvīgā un mainīgā ekspozīcija, kas aptver 2 līmeņus, arī ēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamās tehniskās telpas.

3.stāvā – muzeja krājuma telpas, restaurācijas darbnīcas, darbinieku telpas, tehniskās telpas.

Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas projektēšana un izbūve tiek realizēta Eiropas savienības līdzfinansētā projekta Nr.5.5.1.0/I/17/003 „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros.

Projekts tiek realizēts kopā ar sadarbības partneriem – Ventspils novada pašvaldību, Jūrkalnes Romas katoļu draudzi, Dundagas novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaikus radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmas pieaugumam Ziemeļkurzemē.

Projekta ietvaros tiks veikta ar nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras būvju atjaunošana un pārbūve, kas ir vērsta uz kultūras un nozīmīga dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Projekts kopumā paredz:

  • Daudzfunkcionālās ēkas izbūvi Piejūras brīvdabas muzejā, izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošus apstākļus muzeja kolekcijām, vienlaikus radot modernas izglītojošas un izklaidējošas iespējas apmeklētājiem;
  • Gājēju un veloceliņu izbūvi Dienvidrietumu rajonā, Ventspilī, Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas teritorijas – pelēkās kāpas – sasniedzamībai;
  • Jūrkalnes Dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveidi, veicinot Suitu kultūrtelpas saglabāšanos;
  • Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvi, pagarinot esošo Ventspils pilsētas Būšnieku ezera veloceliņu;
  • trošu tilta pār Irbes upi pārbūvi, uzlabojot Lībiešu krasta dzīves un kultūras telpas, kā arī piejūras nozīmīgu aizsargājamo dabas zonu sasniedzamību;
  • Ēkas “Pastnieki” Dundagas novadā (Kolkā) aprīkošanu, veicinot lībiešu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, attīstīšanu un pieejamību.

Projekta ietvaros tiek veikta arī vairāku valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu atjaunošana:

  • Jūrkalnes Sv.Jāzepa Romas katoļu baznīcas ēkas atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana;
  • Dundagas pils pārbūve, pielāgojot to amata prasmju popularizēšanai un ekspozīciju izvietošanai.

Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada rudenim.

logo1ERAF Samspilseta caurspid