Ventspils muzejs mājo vairākās pilsētas vietās, starp tām viena no ievērojamākām – Livonijas ordeņa pils, kas ir senākā saglabājusies būve Ventspilī, celta 13. gs. otrajā pusē. Pilī skatāma Ventspils muzeja pastāvīgā ekspozīcija, kas veltīta pils, pilsētas, ostas un Ventspils novada vēsturei. Ar savu stāstu ir vecākā saglabājusies baznīcas telpa Kurzemē – pils kapela. Uz pils sienām vairākās vietās  atsegti unikāli 15.–17. gs. sienu gleznojumu fragmenti, iespaidīgs ir pils manteļskurstenis… Muzejā regulāri notiek mākslas un vēstures tēmām veltītas izstādes, koncerti un pilsētas kultūras dzīvi bagātinoši pasākumi.

Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pils kroga telpas pils atjaunošanas gaitā iecerētas un realizētas kā Ventspils muzeja būtisks elements, kur cilvēkiem pakavēties, baudot senlaicīgu noskaņu, gardu maltīti, tasi kafijas vai glāzi sulas. Atbilstoši pils kopējai atmosfērai, tika veidots arī pilskroga interjers, iekārtojot to ar senatnīgi stilizētām un vienlaicīgi pilskroga funkcijām piemērotām mēbelēm.

Ir pienācis laiks, kad muzejs atkal ir gatavs atvērt šīs telpas ēdinātājiem, kas atdzīvinātu pilskroga atmosfēru un sniegtu cilvēkiem unikālu iespēju baudīt maltīti senatnīgā vidē. Visi telpu nomas pretendenti aicināti iepazīties ar šo izsoles nolikumu šeit:
https://bit.ly/3uRtaph

Pretendenti piedāvājumus Telpu nomas rakstiskajai izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 21.oktobrim plkst. 14:00, iesūtot pa pastu, vai iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē „Ventspils muzejs” Jāņa ielā 17, Ventspilī, (muzeja kasē) darba dienās no plkst. 10:00-17:00, vai iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected]

Piedāvājumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā.