Ventspils muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās nodarbības Livonijas ordeņa pilī, Amatu mājā, Piejūras brīvdabas muzejā un H.Dorbes memoriālajā muzejā “Senču putekļi”.

  • Muzeja izstrādātajām nodarbībām ir plašs tēmu piedāvājums, kas papildina skolu programmas. Katrā struktūrvienībā tematikai atbilstošas nodarbības. Šeit skolēni iegūst jaunu skatījumu vēsturē, dabaszinībās, sociālajās zinībās, mājturībā un citos priekšmetos.
  • Nodarbību laikā skolēni izzina izvēlēto tēmu ar interaktīvu darbību muzejiskā vidē, sasniedzot izglītojošā darba mērķus.
  • Nodarbības ir pielāgotas auditorijas vecuma posmam, psiholoģiskajām īpatnībām un intelektuālām vajadzībām.
  • Visas programmas var apmeklēt projekta “Skolas soma” ietvaros.
  • Izveidojušās sadarbības tradīcijas ar Ventspils skolu metodiskajām apvienībām un sadarbības partneriem. Īpaši jāatzīmē Ventspils mājturības skolotāju un Ventspils muzeja sadarbības projekts ”Radīts muzejā”. Tas izpelnījies atzinību starptautiskās konferencēs, kā pirmais realizētais Latvijā. Šī projekta ietvaros 2021.gadā notiks Ventspils skolu skolēnu darbu 10 jubilejas izstāde.

Ieteikumi!

  • Plānojot muzeja apmeklējumu, sazinieties ar muzeja pedagogu, vienojieties par nodarbības tēmu, muzeja apmeklējuma laiku vai pedagoģiskiem aspektiem.
  • Pirms doties uz muzeja nodarbību, sasaistiet bērnu iepriekšējās zināšanas ar muzeja apmeklējuma laikā apgūstamo tēmu, nodrošinot visiem vajadzīgās pamatzināšanas.
  • Pēc muzeja apmeklējuma pārrunājiet ar bērniem, kā gūtās zināšanas tiks izmantotas ikdienas dzīvē. Veidojiet radošas izstādes, uzdodiet tēmai atbilstošus uzdevumus.

Konkurss “Melnais sivēns”

Ventspils pirmskolas iestāžu grupas un sākumskolu klases aicinām piedalīties Melnā sivēna konkursā. Par ikgadējā konkursa laureātiem kļūst tās grupas un klases, kas mācību gada garumā visčaklāk apmeklējušas muzejpedagoģiskās nodarbības visās muzeja struktūrvienībās. Konkursa noslēgums kā ierasts mācību gada beigās – maijā.

Mūsu muzeja pedagogi:

Ilva Buntika (Livonijas ordeņa pils) tālr. 29590093

Marta Tjarve (Amatu māja) tālr. 26385346

Rebeka Busule (Piejūras brīvdabas muzejs) tālr. 22070165

Inese Aide (H.Dorbes muzejs) tālr. 29999653

Ja nepieciešams nodarbības apmaksāt ar rēķinu, tad lūdzam sekot šai instrukcijai: