Rakstnieka Herberta Dorbes memoriālajā muzejā Senču putekļi līdz maija beigām apskatāma Agneses Rudzītes ilustrāciju izstāde Mīļbrītiņš.

H. Dorbes dzejoļi bērniem ir ilustrēti un publicēti daudzās grāmatās. Tomēr ir arī tādi dzejoļi, kas nav ne publicēti, ne ilustrēti. H. Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide uzticēja māksliniecei Agnesei Rudzītei trīs nepublicētus bērnu dzejoļus un trīs dzejoļus par rakstnieka sunīti Piču. Tā kā ir pieejama fotogrāfija, kurā redzams H. Dorbe ar Piču, kā arī autora rakstītā liecība par sunīša izskatu, dzīvnieka tēls un raksturs nojaušams diezgan skaidri. Protams, kā jau radošā procesā, iztēle ieskrienas un aizlido tālu no realitātes. Tāpēc izstādē Mīļbrītiņš apskatāmajās dzejoļu oriģinālilustrācijās Pičs piedzīvo pārvērtības. Ilustrāciju tapšanas procesā Rudzīšu ģimene lasīja arī jau publicētus H. Dorbes dzejoļus un dažus no tiem ilustrēja kopiespaida kuplināšanai.

Agnese Rudzīte ir mākslas maģistre, titula Gada liepājnieks 2015 un Liepājas Kultūras balvas 2015 ieguvēja. Agnese mīl pastaigas gar negaisa jūru, un dzīvi uztver kā izaicinājumu un savos domu spriedumos ir patiesa, nesamākslota. Lielākais iedvesmas avots ir ģimenes idille, kā arī pasaules kultūra. Māksliniece sevī lolo sīksto vikingu mantojumu, kurai ir trāpīga atmiņa, asa redze un smalka dzirde. Spilgtākās iezīmes – rudi mati, lielas acis un tikai viņai raksturīga maniere mākslas izpausmēs. 2015. gadā Agnese uzvarēja Japānas rīkotajā pasaku ilustrāciju konkursā un devās uz grāmatas prezentāciju Japānā. Arī H. Dorbes muzejā Agnese pabijusi agrāk, ar taktilo (taustāmo) darbu izstādi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem.

Izstādē piedalās arī Agneses ģimene – meita Terēze Marija un vīrs Jānis Rudzītis. Terēze Marija savas emocijas pauž zīmējot un gleznojot. Formāti ir sākot no mazām līmlapiņām līdz dzīvokļa sienām. Starp citu, pavasaris ir Terēzes Marijas mīļākais gadalaiks. Mazajai meitenei patīk būvēt sapņu pilis no lego klucīšiem, sacerēt pasakas un rotaļāties ar vecvecākiem. Terēze vēla būt arhitekte. Lielu prieku viņai sagādā burtu, ciparu pasaule un domas par gaidāmajiem skolas soļiem 1. klasē. Terēze ir apmierināta ar savu balto mūžu.

Savukārt Jānis Rudzītis ir iedvesmas avots pats par sevi. Enerģisks optimists, mīl cilvēkus, dzīvi un apčubina katru kaķi, ko satiek uz ielas. Tieši gaišais skats uz dzīvi pusaudža gados palīdzēja Jānim uzvarēt ļaunu slimību un atgūt vietu dzīves plūsmā. Jānis jau 15 gadus ir Liepājas 8. vidusskolas kulturoloģijas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs. Agrāk, studiju gados, un arī šobrīd Jānis aktīvi piedalās dažādās ar mākslu saistītās aktivitātēs. Strādājot skolā, simtprocentīgi velta sevi jaunās paaudzes izglītošanā, katrā bērnā, jaunietī saskatot talanta dzirksti un motivējot viņus domāt kreatīvi, citādi. Savulaik saņēmis titulu Liepājas Gada labākais skolotājs – 2008., 2013., 2015. gadā.

Ieeja – bez maksas

Inese Aide, tālr. +371 636 25004

Izstādes "Mīļbrītiņš" atklāšana