Ventspils muzejs ik gadu organizē konkursu Ventspils pirmskolas un sākumskolas audzēkņiem par čaklāko muzejpedagoģisko programmu apmeklējumu Ventspils muzejā. 2017./2018. mācību gada laikā pirmskolu un sākumskolu sacensībās par laureātiem kļuva Ventspils PII Eglīte 4. grupiņa, PII Vāverīte 6. grupiņa, PII Varavīksne 4. grupiņa, 2. pamatskolas 4.a klase un 2. b klase, kā arī 4. vidusskolas 2.a klase.

Muzeja pedagogi Ilva Buntika, Zane Kugelberga, Marta Tjarve un H.Dorbes muzeja vadītāja Inese Aide izvērtēja visu laureātu sacensības un nopietnā konkurencē pirmskolas grupā uzvarēja pirmsskolas iestādes Vāverīte 6.grupas bērni, bet sākumskolas grupā – Ventspils 2.pamatskolas 4.a klase.

Balvas palīdzēja sarūpēt kafejnīca Ostas 23, Dabas aizsardzības pārvalde Slīteres Nacionālais parks un visas Ventspils muzeja struktūrvienības.