Publiskajā telpā personu apvienības SIA V.S. Būve Salons uzņēmējs un Ventspils pilsētas domes deputāta kandidāts Vigo Sviķekalns izplatījis apmelojošu informāciju, ka Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja laivu restaurācijas iepirkumā nepamatoti pieņemts lēmums par uzvarētāju, kā arī ticis izdarīts politiskais spiediens.

Ventspils muzejs, piedaloties atklātā konkursā, 2016. gada nogalē ir ieguvis finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda programmas ietvaros. Iepirkumu komisija, gan sastādot iepirkuma dokumentāciju, gan izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, ir piesaistījusi kompetentus ekspertus. Iepirkumu komisija secināja, ka SIA V.S. Būve Salons iesniegtā piedāvājuma cena nesedz pat materiālu izmaksas.

Fonda programmas nosacījumi paredz, ka izmaksas ir atgūstamas no ES fondu līdzekļiem,  ja tās ir veiktas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Gadījumā, ja par uzvarētāju iepirkuma ietvaros atzītu pretendentu, kura piedāvātā līgumcena ekspertu vērtējumā nenosedz pat materiālu iegādes izmaksas, pašvaldībai ir risks pazaudēt ES fondu dāvinājumu. Saprotams, ka dokumentos skaidri būtu nolasāms, ka muzejs ir atbalstījis avantūrisku un klaji nepamatotu piedāvājumu. Izmaksas 100% apmērā būtu finansējamas no pašvaldības budžeta, tātad nodokļu maksātāju līdzekļiem. Papildus pašvaldība var tikt sodīta, jo ir pārkāpusi Publisko iepirkumu likumu, par uzvarētāju nosakot pretendentu ar nepamatoti lētu piedāvājumu, tādējādi radot risku, ka līguma izpildes laikā var rasties sadārdzinājums, jo par nolīgto summu izpildītājs pasūtījumu vienkārši nevar izpildīt, pašam nepiemaksājot no savas kabatas.

Par nekompetenci liecina arī apgalvojums, ka “cieš ventspilnieki, jo, pirmkārt, viņu vajadzībām tiek atņemti 51 tūkstotis eiro, ko varēja izlietot sociālajām vajadzībām vai muzeja citu eksponātu papildināšanai.” Iepirkums tiek veikts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros, kas nozīmē, ka ES fondu finansējums tiek piešķirts konkrētiem mērķiem. Proti, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana ietvaros sociālā joma nav atbalstāma. Citiem mērķiem, kā tikai projektā paredzētajiem, finansējums nevar tikt izmantots.

Izplatītajā informācijā Sviķekalns apgalvo, ka viņa darbus un to kvalitāti labi pazīst Ventspilī. Nesen laikrakstā Ventas Balss rubrikā Hallo, “Ventas Balss” klausās šajā sakarā parādījās iedzīvotāja jautājums: “Kad uzzināju, ka Vigo Sviķekalns ies politikā ar to pašu sarakstu, ar kuru Kristovskis un visi pārējie, kas apvienojušies pret Lembergu, man smiekli vairs nenāca. Vai tik viņš nerīkojas kā tāds viltīgs žuks? Lai viņš atbild par Jūras ielas 3 ēku, kur viņš neprata laicīgi un kvalitatīvi pabeigt darbus! Lai viņš atbild par apzināti nolaisto firmu līdz bankrotam, kas būvēja šo ēku, lai nebūtu jāatbild par garantijas saistību pildīšanu! Tagad šīs mājas iedzīvotājiem brāķis būs jānovērš pašu spēkiem un līdzekļiem. Nu šis riktējas uz deputātu vietu! Lai viņš kā kandidāts atbild par saviem darbiem!”

Uz to tika saņemta SIA Ventspils nekustamie īpašumi, kas ir arī ēkas Jūras ielā 3 apsaimniekotājs, atbilde: “SIA V.S.Būve&Co, kuras vienīgais valdes loceklis bija Vigo Sviķekalns, veica 2 dzīvojamo ēku: Jūras ielā 3 un Lielajā prospektā 44, Ventspilī energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus. Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi darbinieki 2016. gada pavasarī, veicot ēkas apskati, ir apzinājusi defektus, kas kvalificējami kā būvdarbu garantijas defekti un ir vērsusies pie SIA V.S.Būve&Co valdes ar aicinājumu tos novērst, uz ko tika saņemta atbilde, ka 2016. gada maijā uzņēmums ir atsavināts un V. Sviķekalns atcelts no valdes locekļa amata. Mēģinot oficiāli sazināties ar SIA V.S.Būve&Co jaunajiem īpašniekiem, tika saņemta atbilde, ka norādītajā juridiskajā adresē tā nav sasniedzama.” Šis gadījums parāda negodprātīgu un ļaunprātīgu rīcību no Sviķekalna, nevis rūpes par ventspilniekiem.

Iesniegtais piedāvājums skaidri apliecina, ka pretendentam nav izpratnes par to, ka muzejisku priekšmetu restaurācija atšķiras no laivu remonta un jaunu laivu būvniecības, tāpat arī par atbildīgu lēmumu pieņemšanu pašvaldībā, neriskējot ar nodokļu maksātāju naudu.

Vienpusēji atspoguļotā informācija vedina domāt, ka šī informācija ir Sviķekalna politiskā aģitācija ar mērķi ietekmēt iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu par labu sev.

Solvita Udre, tālr. +371 636 07025