Ziemas turnīrs 2020

Livonijas ordeņa pilī 8.februārī notika ziemas turnīrs, kur kopā ar vēstures interesentiem, seno cīņu klubiem un meistariem aicināja apmeklētājus piedzīvot Rožu kaujas, darboties darbnīcās un noklausīties saistošos Viduslaiku lasījumus. Kapitula zālē varēja uzzināt to, vai viduslaikos bija erotiskā mīlestība (Dr.hist. Andris Levāns) kāds ir Livonijas tirgotāja tēls (Gunta Deģe) un, kādi dzintari tika atrasti Cēsu pilī (Aleksandrs Redko). Bet meistardarbnīcās varēja liet alvas rotas (Ernests Sviklis), novērtēt damascētā tērauda smalkumu (Guntis Jakubovskis), apstrādāt dzintaru (A.Redko) un iesaistīties ilumināciju radīšanā (Līva Āboltiņa), u.c. Notikumā piedalījās vēstures interesentu grupas Comturia Wynda, Ballare, Flore Rosae, Exercitus Rigensis, Senzeme, Cheshire Archers, Nirks un Ventspils pils ļaudis. Foto: Ventspils hronika