Vēstures otrdiena. Eksperimenti un atdarinājumi arheoloģijā, stāsta Armands Vijups

Foto: Oskars Jūra