“Lilium Vindaviensis 2019”. III Viduslaiku mūzikas festivāls un bruņinieku turnīrs

Foto: Oskars Jūra