Grāmatas "Melnais sivēns dodas pie draugiem" atvēršanas svētki

Grāmatu veidojuši PII Pasaka bērni un pedagogi ES Erasmus+ programmas projekta CASTLES : Culture, Art, Story, Tales, Love and Equality in European Inclusive Schools (“Pilis: kultūra, māksla, stāsti, pasakas, mīlestība un vienlīdzība Eiropas iekļaujošās skolās”) ietvaros.