Darba algas

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”
2017. gada decembris

Nr.p.k. Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums Vārds Uzvārds Izmaksātais (neto) atalgojums kopā (EUR)
1 Krājumu komisijas locekle Inese Aide 622,98
2 Iepirkumu komisijas locekle Anita Burkovska 789,5
3 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andis Dūdiņš 1080,95
4 Iepirkumu komisijas loceklis Gatis Grigalis 1007,83
5 Krājumu komisijas locekle Baiba Korše 668,15
6 Krājumu komisijas priekšsēdētāja Maija Štrumfa 1020,52
7 Krājumu komisijas locekle Ingrīda Štrumfa 906,61
8 Direktora p.i. Solvita Ūdre 2001,94
9 Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Armands Vijups 2386,61