Darba algas

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs”
2018. gada februāri

Nr.p.k. Struktūrvienības nosaukums Amata nosaukums Vārds Uzvārds Izmaksātais (neto) atalgojums kopā (EUR)
1 Krājumu komisijas locekle Inese Aide 454,81
2 Iepirkumu komisijas locekle Anita Burkovska 555,02
3 Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andis Dūdiņš 1067,85
4 Iepirkumu komisijas loceklis Gatis Grigalis 708,07
5 Krājumu komisijas locekle Baiba Korše 439,52
6 Krājumu komisijas priekšsēdētāja Maija Štrumfa 751,15
7 Krājumu komisijas locekle Ingrīda Štrumfa 695,09
8 Direktore Solvita Ūdre 1544,05
9 Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Armands Vijups 1731,32