Kamēr zāļu pret jauno sērgu vēl nav, veselīgi ielūkoties latviskās dzīvesziņas apcirkņos. Kādi tik paņēmieni reiz netika lietoti cīņā pret drudzi!

Vieglākos drudža gadījumos:

6097. Drudzi var izārstēt, apsienot vārītas olas plēvi ap kreisās rokas mazo pirkstiņu.

6092. Drudzi var aizdzīt, ja ēd kaltētas peļu astes.

6091. Drudža aizdzīšanai ir labs līdzeklis vesela zivs, ko līdaka ierijusi.

6058. Ja drudzi ir, tad jānoķer varde, tās kauliņi jāizžāvē, jāsaberž un jādod slimniekam.

6069. Kad drudzis krata, tad jādabū zemes vēzis, jāliek šņabja jeb spirta pudelē un tad pa druskai jādzer. Šņabis jādodot slimajam tā dzert, ka tas nezina, kas tās par zālēm.

6051. Drudzī asinis jālaiž, un slimam jādod tās dzert.

6046. Jānoķer 3×9 garkājainos zirnekļus, jāiešuj tos bantītē un jāapsien tos drudža slimniekam ap kaklu. Triju dienu laikā drudzis ir kā ar roku noņemts.

6080. Drudzis atstājot, kad slimais ar akmeni ejot ap kapiem.

Smagākos drudža gadījumos:

6045. Drudzis aiziet, kad zirnekli ar visu staipekli ieliek baltmaizē un apēd.

6071. Drudzi var aizdzīt, ja slimnieku ierok miroņu kaulos tā, ka galva vien ārā.

6086. Drudzī jāguļ straujā ūdenī uz ecēšām.

6089. Ko drudzi krata, tam plikam jāvārtās kūtī govs mēslos.

6084. Ko drudzis krata, tam jālien skudru pūznī gulēt.

6050. Kad drudzis krata, tad cilvēkam, kas ar to slimo, jālien gulēt nosprāguša zirga ribās un jālūko aizmigt.

6040. Ja slimo ar drudzi, tad, saulītei norietot, vajag iet uz kapsētu un gulēt pie kapa, tad drudzis drīzi pazudīs.

6030. Drudzi var aizdzīt, kad slimo ierok aitu mēslos. Velns tūliņ skrien gar pakšiem un slimnieku sauc vārdā, bet atbildi nedabūjis, to atstāj.

Latviešu tautas ticējumi (sast. P.Šmits). Rīga, 1940. I sēj.

Attēlā: F. Krūses zīm. 19.gs. sāk., kurzemnieki.