Ventspils novada skolas šajās decembra dienās intensīvi apmeklē Ventspils muzeju. Turpinās Latvijas valsts simtgades ietvaros veidotās iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pilotprojekta aktivitātes Ventspils novada skolēniem. Ventspils Livonijas ordeņa pili – muzeju un tā filiāli Ziemeļkurzemes Amatniecības konsultāciju centru jeb Ventspils Amatu māju varēs iepazīt muzejpedagogu Ilvas Buntikas un Martas Tjarves vadībā.

5. decembrī 2.– 4. klašu skolēni Livonijas ordeņa pilī piedalījās muzejpedagoģiskā nodarbībā “Mans muzejs – mana pils I”, kurā uzzināja, kas ir muzejs, ko tajā dara, kādēļ tas vajadzīgs, kas ir muzeja eksponāts. Muzejpedagoģe I. Buntika iepazīstinās ar muzeja telpām, turklāt arī tām, kas ikdienas apmeklētājam nav pieejamas – muzeja krājumu glabātuvi un restaurācijas telpām, kā arī ar muzeja darbinieku profesijām. Amatu mājā gaidīs muzejpedagoģe M. Tjarve, lai aicinātu uz mācību klasi, kas iekārtota 19. gs. stilā, un novadītu mācību stundu atbilstoši tā laika tradīcijām. Būs jāiepazīstas ar skolas noteikumiem un jāizšķir, ar ko tad senā skola atšķiras no mūsdienu skolas. Skolas jaunkundze mācīs glītrakstīšanu un skaitīšanu ar skaitīkļiem.

5. decembrī nodarbībā “Mans muzejs – mana pils II” 5.–6. klašu skolēni devās informatīvā ceļojumā Livonijas ordeņa pils pagātnē, uzzināja tās simbola Melnā sivēna dzīves stāstu, iepazīs muzeja krājuma priekšmetus un izmēģinās spēli “Muzeja eksponāti”.

Amatu mājā varēja uzzināt par senās skolas vēsturi, disciplīnu un tikumisko audzināšanu. Bija apskatāmas senās mācību grāmatas un tā laika liecības. Stundā mācīja rakstīt ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm.

12. un 13. decembrī 7.–9. klašu skolēni piedalīsies muzejpedagoģiskā nodarbībā “Mode – vēstures spogulis”, tā  iesāksies ar 700 gadus senu stāstu par pili, tās iemītniekiem gadsimtu gaitā, kā arī leģendu par pils spociņiem.  Iejusties viduslaikos palīdzēs tērpi, tai skaitā būs iespēja piemērīt bruņas. Pils noslēpumus varēs uzzināt, izstaigājot muzeja ekspozīciju kopā ar Melno sivēnu un pils dāmu.

(Pēc Ventspils novads.lv materiāla)