Ventspils muzeja speciālisti devās apskatīt kā notiek muzeja krājuma priekšmetu – vēsturisko zvejas laivu restaurācijas darbi.

Darbi notiek divās darbnīcās, viena no tām atrodas Ogrē, otra – Mērsragā. Mērsraga darbnīcā restaurē vinču, motorlaivas motoru un  6 laivas, tai skaitā, motorlaivu “Fricis”, kas būvēta Liepājā 1930-to  gadu sākumā.  Sākumā tā izmantota kā pasažieru motorlaiva, vēlāk pārbūvēta par zvejas motorlaivu, lai zvejotu butes, laivas ietilpība aptuveni 3 tonnas.  Uz Ventspils muzeju “Fricis” atceļojis 1962.gadā.

Darbnīcā Ogrē restaurāciju veic 11 laivām. Tur tiek restaurēta glābšanas laiva, sporta laiva, motorlaivas un zvejas laivas, tostarp laiva “Oskars”, kas izmantota 1939.gada kinofilmā “Zvejnieka dēls”.

Muzeja darbinieki pārliecinājās, ka restaurācijas darbi tiek veikti kvalitatīvi un atbildīgi, aizvietojot bojātās detaļas ar jaunām, izmantojot atbilstošas amatnieciskās tehnoloģijas.

Laivu restaurācija tiek īstenota ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF)  finansētās rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”  projekta  “Baltijas jūras zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana: Piejūras brīvdabas muzeja zvejas laivu kolekcijas restaurācija (Nr. 19-08-FL04-F043.0203-000003) ietvaros. Restaurācijas darbus veic PS OM Yachtland, restaurācijas uzraudzību – SIA Industriremonts.